BANGALORE
Ffolio
Vittal Mallya Road, Ph- +91 80 2221 8142

Ffolio
Hotel Leela Kempinski, Ph- +91 80 4115 0789

Fuel
Cunningham Road, Ph- +91 80 4097 7171

Kimaya
UB City, Vittal Mallya Road, Ph- +91 80 4713 8920/21

CHENNAI
Evoluzione
Khader Nawaz Road, Ph- +91 44 2833 3627

JODHPUR
Jodhpur Jawharat
Taj Umaid Bhawan Palace, Ph- +91 291 255 0410

MUMBAI
Aza
Altamont Road, Ph- +91 22 2353 0212

Chamomile
Palladium, Next to High Street Phoenix, Ph- +91 22 4004 9983/87

Ensemble
Lion Gate, Ph- +91 22 2284 5118

Ensemble
Bandra, Ph- +91 22 2642 0644/43

Ensemble
Kemps Korner, Ph- +91 22 2367 2416/18

Fuel
Chowpatty, Ph- +91 22 2369 3131

Fuel
Khar, Ph- +91 22 2649 7878

Kimaya
Juhu Tara Road, Ph- +91 22 2660 6154/5575

Melange
Altamont Road, Ph- +91 22 2353 4492

Ogaan
Khar, Ph- +91 22 2605 2318

Ogaan
Colaba, Ph- +91 22 2283 3577

Samsara
Colaba, Ph- +91 22 2202 3061/62

NEW DELHI
Aza
South Extension Part I, Ph- +91 11 4323 7878

Aza
The Crescent at Qutub, Ph- +91 11 2925 1934

Ensemble
DLF Emporio, Ph- +91 11 4604 0745

Ensemble
Santushti Shopping Arcade, Ph- +91 11 2688 2207

Kimaya
Select City Walk, Ph- +91 11 4053 4546/47

Kimaya
DLF Emporio, Ph- +91 11 4660 9021/22

Kimaya
Kalkadas Marg, Mehrauli, Ph- +91 11 2664 5150

L’affaire
Greater Kailash I, Ph- +91 11 2923 9977

Miri
DLF Emporio, Ph- +91 11 4605 3939

Ogaan
Hauz Khas Village, Ph- +91 11 2696 7595

Ogaan
Santushti Shopping Arcade, Ph- +91 11 2467 2429

Samsara
South Extension Part 2, Ph- +91 11 4323 9000

                                   En vente chez :